camscape - for excellent IT solutions itkb.ro - IT knowledge base

windows :: fisier bat pentru selectarea ultimelor 2 fisiere

Cristian
Cristian M.
TitleFisier BAT pentru selectarea ultimelor 2 fisiere
TagsBAT, BATCH, last 2 files
Desc.Fisier BAT pentru selectarea ultimelor 2 fisiere
CodeKBWIN0005 v1.0
Date29 ianuarie 2015

Se da un director in care avem mai multe fisiere ce pot fi sortate dupa nume. Si vrem, de exemplu, sa le stergem pe toate mai putin ultimele doua.

 

Pentru asta, cream un fisier BAT cu continutul:

 

@echo off

setlocal

set /a cnt=0
set "keep=2"

for /f "eol=: delims=" %%F in (''dir /b /o-d *.txt'') do (
  if defined keep (
    2>nul set /a "cnt+=1, 1/(keep-cnt)" || set "keep="
  ) else del "%%F"
)

 

De mentionat ca:

 

dir /o-d listeaza fisierele in ordine descrescatoare

for /f itereaza prin fiecare fisier

 

Cine a zis ca BASH-ul din Linux e criptic??